Elton John Farewell Tour

Elton John’s final tour, Farewell Yellow Brick Road, is coming to Globe Life Field on Friday, September 30, 2022.