Roster de la Selección de Taiwán para el Clásico Mundial de Béisbol

9 de febrero de 2023

INFIELDERS
Yu-Cheng Chang
Tsung-CheCheng
Kun-YuChiang
Kuo-Chen Fan
Li Lin
Tzu-Wei Lin
Wei-Chen Wang
Nien-Ting Wu

RECEPTORES
Kungkuan Giljegiljaw
Yu-Chieh Kao
Dai-An Lin

JARDINEROS
Chen-Wei Chen
Chieh-Hsien Chen
Chin Cheng
Tien-Hsin Kuo
Po-Jung Wang

LANZADORES
Kuan-Wei Chen, LD
Kuan-Yu Chen, LZ
Shih-Peng Chen, LZ
Yu-Hsun Chen, LD
Shao-Ching Chiang, LD
Chih-Wei Hu, LD
Tzu-Peng Huang, LD
Chen-Chang Lee, LD
Yen-Ching Lu, LZ
Chia-Hao Sung, LD
Kai-Wei Teng, LD
Jen-Ho Tseng, LD
Jyun-Yue Tseng, LD
Wei-Chung Wang, LZ