Roster de la Selección de Japón para el Clásico Mundial de Béisbol

9 de febrero de 2023

INFIELDERS
Sosuke Genda
Shugo Maki
Munetaka Murakami
Takumu Nakano
Kazuma Okamoto
Ukyo Shuto
Seiya Suzuki
Tetsuto Yamada
Hotaka Yamakawa

RECEPTORES
Yuhei Nakamura
Takumi Oshiro
Takuya Kai

JARDINEROS
Kensuke Kondo
Lars Nootbaar
Masataka Yoshida

LANZADORES
Yu Darvish, LD
Shota Imanaga, LZ
Hiromi Itoh, LD
Ryoji Kuribayashi, LD
Yuki Matsui, LZ
Hiroya Miyagi, LZ
Shohei Ohtani, LD (También fungirá como bateador)
Taisei Ota, LD
Roki Sasaki, LD
Hiroto Takahashi, LD
Keiji Takahashi, LZ
Shosei Togo, LD
Yuki Udagawa, LD
Yoshinobu Yamamoto, LD
Atsuki Yuasa, LD