Roster de la Selección de China para el Clásico Mundial de Béisbol

9 de febrero de 2023

INFIELDERS
Jie Cao
Ray Chang
Chen Chen
Yongkang Kou
Chenchen Luan
Jin Yang

RECEPTORES
Ning Li
Yifan Li
Chen Chen

JARDINEROS
Xiao Han
Pei Liang
Rongji Liang
Jinjun Luo
Yuheng Lyu
Yusuke Masago

LANZADORES
Alan Carter, LD
Haicheng Gong, LD
Kwon Ju, LD
Qiang Lin, LZ
Xin Qi, LD
Changlong Su, LZ
Hailong Sun, LD
Weiyi Wang, LD
Xiang Wang, LZ
Yuchen Wang, LD
Jian Yi, LD
Hao Zhang, LD
Fuyang Zhao, LD
Chaoqun Zheng, LD